Jak odzyskać zapłacony w UE VAT

Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.

Warunki, które muszą być bezwzględnie spełnione, ażeby podatnik mógł złożyć wniosek o zwrot

Zwrot podatku od towarów i usług zapłacony poza granicami kraju mogą uzyskać tylko podatnicy, którzy wypełniają określone warunki. W przypadku zwrotu podatku z państw członkowskich Unii warunki te określają przepisy Ósmej Dyrektywy Rady z dnia 6 grudnia 1979 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych — zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium kraju (79/1072/EEC). Przepisy tej dyrektywy mają przede wszystkim na celu wprowadzenie jednolitych zasad, które zapewnią podatnikom posiadającym siedzibę na terytorium jednego państwa członkowskiego możliwość ubiegania się o zwrot podatku, którym ten podatnik został obciążony z tytułu dostaw towarów lub usług w innym państwie członkowskim, lub podatku zapłaconego z tytułu importu do tego drugiego państwa członkowskiego. W tym zakresie dyrektywa ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ponadto wspólne przepisy mają za zadanie eliminowanie rozbieżności pomiędzy zasadami obecnie obowiązującymi w państwach członkowskich, a tym samym jednolite traktowanie podatników w poszczególnych krajach.

O zwrot podatku od towarów i usług zapłacony w krajach Wspólnoty mogą więc starać się nie tylko przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, ale i pewna grupa podmiotów, która świadczy np.:

  • usługi reklamowe,
  • usługi konsultantów, biur konsultingowych, prawników, księgowych,
  • usługi udostępniania personelu,
  • usługi telekomunikacyjne,
  • usługi nadawania programów radiowych i telewizyjnych,
  • usługi świadczone drogą elektroniczną,
  • usługi pośredników działających w imieniu i na rachunek innej osoby, jeżeli nabywają na rzecz

zleceniodawcy określone przepisami usługi.

Specjalnie dla klientów, którzy maja tylko kilka faktur do zwrotu, przygotowałem proste, bardzo atrakcyjne cenowo - gotowe rozwiązanie Dla klientów o dużej ilości paragonów negocjujemy wysokość prowizji.

PAMIĘTAJ: zapytanie o wycenę usługi jest zawsze bezpłatne. Prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail: info@surowiec24.pl lub telefon 516 017 753

góra strony
drukuj stronę
VAT-REF
 

Jak odzyskać zapłacony w UE VAT


Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.

Warunki, które muszą być bezwzględnie spełnione, ażeby podatnik mógł złożyć wniosek o zwrot

Zwrot podatku od towarów i usług zapłacony poza granicami kraju mogą uzyskać tylko podatnicy, którzy wypełniają określone warunki. W przypadku zwrotu podatku z państw członkowskich Unii warunki te określają przepisy Ósmej Dyrektywy Rady z dnia 6 grudnia 1979 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych — zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium kraju (79/1072/EEC). Przepisy tej dyrektywy mają przede wszystkim na celu wprowadzenie jednolitych zasad, które zapewnią podatnikom posiadającym siedzibę na terytorium jednego państwa członkowskiego możliwość ubiegania się o zwrot podatku, którym ten podatnik został obciążony z tytułu dostaw towarów lub usług w innym państwie członkowskim, lub podatku zapłaconego z tytułu importu do tego drugiego państwa członkowskiego. W tym zakresie dyrektywa ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ponadto wspólne przepisy mają za zadanie eliminowanie rozbieżności pomiędzy zasadami obecnie obowiązującymi w państwach członkowskich, a tym samym jednolite traktowanie podatników w poszczególnych krajach.

O zwrot podatku od towarów i usług zapłacony w krajach Wspólnoty mogą więc starać się nie tylko przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, ale i pewna grupa podmiotów, która świadczy np.:

zleceniodawcy określone przepisami usługi.

Specjalnie dla klientów, którzy maja tylko kilka faktur do zwrotu, przygotowałem proste, bardzo atrakcyjne cenowo - gotowe rozwiązanie Dla klientów o dużej ilości paragonów negocjujemy wysokość prowizji.

PAMIĘTAJ: zapytanie o wycenę usługi jest zawsze bezpłatne. Prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail: info@surowiec24.pl lub telefon 516 017 753