Doradztwo w zakresie prawa pracy

  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • projektowanie umów z zakresu prawa pracy
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących aktów prawnych, regulaminów pracy,regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy i regulaminów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych
  • doradztwo w sprawach problematyki zwolnień indywidualnych oraz grupowych
  • problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
  • doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych i przekształceniowych
  • pomoc w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą a pracownikami oraz organizacjami związkowymi
  • reprezentacja interesów pracodawcy przed inspektorem pracy, organami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, komisjami pojednawczymi oraz sądami powszechnymi
  • doradztwo w zastosowaniu przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP oraz obywateli polskich za granicą
  • pomoc w zastosowaniu norm wspólnotowego prawa pracy
góra strony
drukuj stronę
Usługi Konsultingowe
 

Doradztwo w zakresie prawa pracy