Doradztwo podatkowe PIT/ZUS

  • Przygotowanie pit 11 pit 40 pit 35 dla pracowników, jak również przygotowanie załączników pozwalających z korzystać z ulg i odliczeń w podatku dochodowym
  • Przygotowanie kalkulacji składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jak również przygotowanie i złożenie w odpowiednich instytucjach dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla osób przyjeżdżających do Polski w ramach oddelegowania i podlegające tutaj obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia osoby do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, Podpisywanie w imieniu ubezpieczonego umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
góra strony
drukuj stronę
Usługi Konsultingowe
 

Doradztwo podatkowe PIT/ZUS