Stałe doradztwo

Jedną z form współpracy, jaką oferujemy naszym klientom - i najczęściej przez nich wybieraną - jest stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej.

Polega ona na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno-podatkowe naszych klientów i obejmuje:

  • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności klienta
  • analizę umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych, pod względem poprawności ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych
  • konsultacje telefoniczne w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta
  • konsultacje e-mailowe dotyczące problematycznych spraw (w tym, w szczególności spraw poruszonych w trakcie konsultacji telefonicznych)
  • reprezentację w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi (przygotowywanie wniosków, osobiste wizyty w siedzibach organów, itd.)
  • uczestnictwo w spotkaniach; ustalenia dokonane w trakcie spotkań mogą być - na życzenie klienta - potwierdzone pisemnymi opiniami.

Wynagrodzenie za taką formę współpracy ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu.

góra strony
drukuj stronę
Doradztwo Podatkowe
 

Stałe doradztwo


Jedną z form współpracy, jaką oferujemy naszym klientom - i najczęściej przez nich wybieraną - jest stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej.

Polega ona na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno-podatkowe naszych klientów i obejmuje:

Wynagrodzenie za taką formę współpracy ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu.