Podatki lokalne i PCC

Obszarem potencjalnej optymalizacji podatkowej, który zwykle jest niedoceniany przez przedsiębiorców są sprawy związane z obciążeniami podatkami lokalnymi, w tym w szczególności podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Biuro doradza w zakresie analiz oraz optymalizacji rozliczeń dotyczących podatków lokalnych i PCC. Biuro dokonuje też analizy czynności cywilnoprawnych pod kątem powstania obowiązku w podatku od tych czynności

góra strony
drukuj stronę
Doradztwo Podatkowe
 

Podatki lokalne i PCC


Obszarem potencjalnej optymalizacji podatkowej, który zwykle jest niedoceniany przez przedsiębiorców są sprawy związane z obciążeniami podatkami lokalnymi, w tym w szczególności podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Biuro doradza w zakresie analiz oraz optymalizacji rozliczeń dotyczących podatków lokalnych i PCC. Biuro dokonuje też analizy czynności cywilnoprawnych pod kątem powstania obowiązku w podatku od tych czynności