Usługi kadrowo płacowe ZUS

  • sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji ZUS prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy pomoc w wyborze formy zatrudnienia pracownika (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy (urlopów okolicznościowych, zwolnień lekarskich itp.) wyliczanie przysługujących urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych naliczanie wynagrodzeń pracowników sporządzanie i rozliczanie list płac sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach pracowników (PIT – 11, PIT – 4R,PIT -40) sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych przygotowywani przelewów z opłatami do ZUS
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
góra strony
drukuj stronę
Biuro Rachunkowe
 

Usługi kadrowo płacowe ZUS